Objavljeno: 22. 02. 2019 - 4:04

Doppler antena označava objekte koji se kreću čime vam omogućuje lakše snalaženje na moru.

Domet radara je 24 NM

GALERIJA SLIKA

  Novosti - Sve