Nalazite se u > Novosti

Clear Cruise AR

Clear Cruise AR
AR200 video stabilizirajući modul za proširenu stvarnost vam omogućava povezivanje RAYMARINE kamere( CAM210IP; CAM220IP) sa multifunkcijskim displejom te prikaz AIS meta i objekta sa navigacijske karte na slici kamere u relanom vremenu... 
 
Clear Cruise AR
Clear Cruise AR